2691032112 6980302893 Καμάρες, Αίγιο sot.pasha88@gmail.com